Seznam mediátorů, mediace, mediátoři.

Seznam mediátorů

Seznam mediátorů - advokátů

Na těchto stránkách naleznete veškeré potřebné informace týkající se mediace jako způsobu mimosoudního řešení sporů a současně seznam akreditovaných mediátorů, kteří složili mediační zkoušky před Českou advokátní komorou a jsou oprávněni a připraveni poskytnout Vám své služby v oblasti řešení Vašich sporů.

Na základě přijetí nového zákona o mediaci, perspektivy institutu mediace a zájmu o tuto progresivní oblast složila řada advokátů před Českou advokátní komorou profesní zkoušky z mediace. Na základě těchto zkoušek jsou tedy vyškolení mediátoři – advokáti oprávněni a schopni poskytovat své mediační služby veřejnosti. Na těchto stránkách naleznete prezentaci mediátorů, současně advokátů, kteří složili zkoušku u České advokátní komory.

Seznam mediátorů - advokátů je rovněž dostupný u České advokátní komory na stránkách http://www.cak.cz/, případně na adrese: Národní 16, 11000 Praha 1.


Proč zvolit mediaci jako způsob řešení sporů

Výhody mediace:

  • rychlejší a levnější
  • důvěrnější a řeší skutečné potřeby stran
  • zpravidla pomůže překonat problémy a udržet dobré vztahy i do budoucna
  • dobrovolné, výsledek není nikdy stranám vnucen
Mediace je vhodným nástrojem pro řešení řady sporných otázek, ve kterých je aspoň teoreticky možné uzavřít smír stran, zejména pro:
  • obchodní spory
  • občanskoprávní spory
  • rodinné majetkové spory